Byla zjištěna nekompatibilita Vašeho pracovního prostředí, pro podrobnější informace pokračujte na test nastavení prohlížeče a systému

Registrace dodavatele

Registrace slouží k vytvoření účtu subjektu, který bude ve veřejných zakázkách zpracovávaných systémem E-ZAK vystupovat jako dodavatel podle zákona. Dodavatelem se rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně.

Pokud pouze chcete k již registrovanému dodavateli vytvořit další uživatelské účty (přidat osoby oprávněné v systému konat za dodavatele), nepoužívejte registraci, ale přihlaste se za dodavatele a proveďte patřičnou změnu v detailu organizace.

K úspěšnému dokončení registrace je potřeba platný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

Pokyny k vyplnění registračního formuláře: Nejprve zvolte typ osoby – fyzická či právnická, položky formuláře se přizpůsobí. Dodavatel-fyzická osoba vyplní blok Uživatel jen v případě, že se osoba, která bude v systému E-ZAK provádět úkony, liší od fyzické osoby-dodavatele. Dodavatel-právnická osoba tento blok údajů vyplňuje vždy. Vždy nastavte přihlašovací jméno a heslo pro přihlášení uživatele do systému.

Doporučujeme nejprve provést test nastavení prohlížeče.

Dodavatel
Adresa sídla: /
Druh aktivit (v roli dodavatele): (nepovinné)


Uživatel
Přihlašovací údaje
Metoda podpisu