Aukce ČEPS a.s.

Na tomto portálu naleznete informace o ohlášených aukčních kolech Výběrového řízení na nákup energie na pokrytí ztrát v PS ČR na základě Podmínek výběrového řízení a v souladu s uzavřenou rámcovou dohodou o podmínkách nákupu pásmových produktů pro krytí ztrát v přenosové síti, jejíž uzavření je podmínkou pro účast zájemce v ohlášeném aukčním kole.

Podmínky pro uzavření rámcové dohody s ČEPS jsou uvedeny na webových stránkách ČEPS.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .